Frivillig

Efeserbrevet, kapitel 4 vers 16
Ud fra Ham føjes hele legemet sammen og holdes sammen, idet hvert enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så legemet vokser og opbygges i kærlighed.

Menu