Missionen

Linda Wilson Ministries International eksisterer for at påvirke verden med det fulde kristne evangelium ved at prædike korset, meddele det mirakuløse, gå i forbøn for et vækkelses flow af den Hellige Ånd, opvække de frelste og de fortabte til at kende Gud gennem Jesus Kristus.

Menu